Опазване на околната среда

Нашата концепция за опазване на околната среда е следната:

 
• В нашата ежедневна работа да имаме предвид околната среда при всяко решение, което вземаме, за да накараме всеки наш служител да мисли за екологичните последици и на всеки етап от нашата работа.
• Като водим отворен диалог, за целите и резултатите от нашата дейност по опазване околната среда с нашия персонал, нашите партньори, клиенти и други заинтересувани страни, ние увеличаваме нашите общи усилия, което допринася за постигането на по-добри резултати.
• Като подобряваме постоянно нашите транспортни планове и като гарантираме добри образователни програми за служителите ни, ние намаляваме риска от грешни професионални решения, които биха могли да доведат до замърсяване на околната среда.

• Ние ще насърчаваме, подкрепяме и стимулираме всякакви идеи за опазване на околната среда, направени от нашия персонал и нашите суб контрактори.


• Подкрепяме и участваме в занимания с активен спорт и туризъм.

 

• Ще се включим активно в борбата с CO2 Емисии.