Активен спорт и туризъм

Подпомагаме развитието на детско-юношестския футболен отбор на Кюстендил.

Ние се гордеем с изявите на отбора!

Културни мероприятия

Радетели сме на автентичното, на българските битови традиции и фолклорни умения.

Участието с фолклрния ансамбъл във фестивали в страната и Европа е уникално по рода си народно увеселение!