Активен спорт и туризъм

Подпомагаме развитието на детско-юношестския футболен отбор на Кюстендил.

Ние се гордеем с изявите на отбора!