Вътрешен транспорт

• Транспорт във вътрешността на страната със собствени автомобили.
• Застраховане на товари и пратки.
• Доставка ‘от врата до врата’.
• Седмични групажни линии.
• Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции
• Транспорт на стоки в страната под митническа гаранция.

  • Доставка до 24 часа след натоварване.
  • Предлагаме конкурентни цени на транспортиране на Вашата продукция и стоки до всички точки на България. Наши клиенти са водещи български производители и чуждестранни фирми, реализиращи продукцията си на българския пазар.
  • 24-часова информация за местоположението на Вашето карго.
  • Нашите специалисти ще Ви предложат най-добрите транспортни планове, разработени специално за Вас в съответствие с Вашите потребности.
  • Ние ще сведем транспортните Ви разходи до минимум.