Международен транспорт

• Спедиция и международен транспорт – комплектни и групажни товари;
• Специализиран превоз в зависимост от естеството на товара;
• Ние предлагаме транспорт до следните дестинации:

Австрия, Италия, Германия, Дания, Белгия, Испания, Португалия,
Франция, Холандия, Русия, Украйна, Полша, Румъния, Молдова,
Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Хърватска,
Унгария, Чехия, Черна Гора, Швейцария, Турция, Близък изток.

Фирмата разполага с автомобили за извършването на транспорт на комплексни и групажни товари.

Ние имаме богат опит в областта на международния транспорт, спедицията и логистиката. Разполагаме с необходимите съоръжения за извършване за транспорт, обработка и съхранение на стоки с специфичен произход и изисквания за съхранение.

Международният транспорт на стоките може да бъде осъществен както по суша чрез нашите собствени автомобили, така и по въздух с помощта на нашите партньори.