Транспортна логистика

През последните години понятието транспортна логистика придобива все по-голямо значение във фирменото планиране. Глобализацията на икономиката принуждава производителите да съкращават разходите за транспорт на продукцията си. Така транспортната логистика се превръща във важно перо в изграждането на конкурентноспособни предприятия, работещи както на българския, така и на международния пазар.

Ние предлагаме пълната гама логистични услуги. Притежаваме дългогодишен опит и ноу-хау в областта на транспортна логистика.