Застраховане

Лoрекс- Спед ЕООД извършва международни превози, чиито товари са застраховани. Застраховките отговарят на всички видове европейски и международни стандарти и изисквания. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида превоз, началната и крайна дестинации.

Митническо обслужване

Отдел "Митническо агентиране" е съставен от висококвалифицирани млади хора, подготвени за работа в сферата на митническото обслужване. Услугите ни са насочени за обслужване както на физически - местни и чуждестранни, така и на юридически лица. Екипът ни може да Ви предложи коректно и безпроблемно партньорство.

Предлагани услуги:

• Митническо представителство
• Обработка на всички видове митнически документи;
• Посредничество пред всички желани от клиента митници;
• Консултации по тарифиране на стоките и митнически процедури;
• Оторизиран превод от заклет преводач;
• Заверка на външнотърговски документи;
• Оформяне на външнотърговски сделки;
• Серификати и разрешения;
• Квоти от Агениция "Митници";
• Становища от МИ за внос/износ на стоки с двойна употреба;
• Издаване на EUR1 в последствие;
• Гаранции по транзитни операции;
• Организиране на вътрешен транспорт - в София и страната;
• Митническо складиране на стоки до тяхното направление;

Консултации

Лoрекс- Спед ЕООД създава, организира и контролира цялостното извършване на транспорта на вашите товари, включващо - товарене,спедиция, застраховане, превозване и доставка на посочен от вас адрес.
• Организация и управление на маркетингова и търговска дейност;
• Стратегически консултинг;
• Мениджмънт консултинг;
• Организационен консултинг;
• Персонално консултиране на всички клиенти;
• Проучване на стратегически пазари и цели;
• Цялостна консултация по организиране и извършване на внос, износ, реекспорт и спедиторски услуги;

  • Предлагането на професионални услуги обхваща цялостното организиране на автомобилните превози - частични и комплексни товари, трансевропейски групажни превози, транспорт на живи растения ,пресни продукти и опасни товари.

Пренасяне

• Товаро-разтоварни операции.
• Опаковане и транспорт на лични вещи.
• 24-часово проследяване на движението на пратките.
• Професионална информация за товара.
• Най-ефективния начин за транспортиране.
• Избор на оптимално трасе.
• Вид на автомобила.
• GPS информация за разположението на всеки автомобил.

  • Предлагаме и комплексно обслужване, което включва превоза и пренасянето на закупените уреди или мебели до дома или офиса на клиента в рамките не само на града, но и до всяка точка в страната.
  • Сменяте офиса си, местите цялата документация, мебели, скъпо оборудване и всичко това трябва да се направи за изключително кратко време.
  • В такъв момент можете да разчитате на нас, както за превоза, товаренето и разтоварването, така и на съветите ни кое и как да бъде опаковано и преместено.
  • Автомобилите ни са специализирани за превоз на мебели, бяла техника и всякакъв друг вид стоки, като са подсигурени с колани и укрепителни съоръжения за надеждното и безопасно транспортиране.