Митническо обслужване

Отдел "Митническо агентиране" е съставен от висококвалифицирани млади хора, подготвени за работа в сферата на митническото обслужване. Услугите ни са насочени за обслужване както на физически - местни и чуждестранни, така и на юридически лица. Екипът ни може да Ви предложи коректно и безпроблемно партньорство.

Предлагани услуги:

• Митническо представителство
• Обработка на всички видове митнически документи;
• Посредничество пред всички желани от клиента митници;
• Консултации по тарифиране на стоките и митнически процедури;
• Оторизиран превод от заклет преводач;
• Заверка на външнотърговски документи;
• Оформяне на външнотърговски сделки;
• Серификати и разрешения;
• Квоти от Агениция "Митници";
• Становища от МИ за внос/износ на стоки с двойна употреба;
• Издаване на EUR1 в последствие;
• Гаранции по транзитни операции;
• Организиране на вътрешен транспорт - в София и страната;
• Митническо складиране на стоки до тяхното направление;